О проекте

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

НИКОЛАЙ ЛЪЧЕЗАРОВ ТОДОРОВ от гр.Добрич, ул. „Хр.Смирненски” №8, ет.3, ап.6, телефон за контакт: +359887203077.

На основание Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда.

Съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: Хотел със СПА зона, вътрешен, външен и детски басейн в УПИ III-542 кв.242, с.Kранево, община Балчик, област Добрич, образуван от имот 25.50 по ПУП на масив 25, /идентификатор 39459.25.542/, с площ от 8058 кв.м, отреден за курортно застрояване. Обектът е за временно настаняване, хранене, развлечение и отдих. Застроената площ е 2417 кв.м, етажност:4+Т, капацитет 178 хотелски единици /356/ легла, два ресторанта с общо 390 места, лоби бар, два външни сезонни бара – обслужващи басейните, вътрешен закрит басейн с площ 150 кв.м и външен открит басейн с площ 400 кв.м и детски басейн с площ от 50 кв.м, СПА зона, подземен паркинг за 17 автомобила и паркиране на терен – 55 автомобила. За нуждите на СПА зоната и басейните ще се използва минерална вода от съществуващ Сондаж С — 8 Кранево, разположен в имот № 39459.4.159, държавна собственост, в землището на с.Кранево, общ.Балчик.